Klaipėdos irklavimo meistrų klubas Apie mus
Irklavimo technikos pagrindai (irkluoti – tai paprasta) Irklavimo esmė FISA irklavimo taisyklėse nurodytas toks irklavimo apibrėžimas: Irklavimas –  tai stūmimas judančios valties, su vairininku ar be jo, vieno ar kelių irkluotojų raumenų jėgos pagalba, naudojantis irklais kaip paprastais antros eilės svertais, sėdint nugara valties judėjimo kryptimi. Irklavimo esmę sudaro trijų vienu metu judančių objektų sąveika (paties irkluotojo, judančios valties ir judančio vandens). Irkluotojas, irklais stumdamas vandenį, sukuria atremtį valties pakojuose, tuo susidarydamas sąlygas, stumiantis nuo jų, pačiam judėti erdvėje vandens atžvilgiu. Esminė irklavimo aplinkybė – irkluotojo masė 5 kartus viršija valties masę. Todėl irkluotojo judėjimo greitis vandens atžvilgiu yrio metu įgauna didesnę reikšmę, negu valties stūmimas. O irklavimo esmę būtų galima išreikšti ir tokiu apibrėžimu: Irklavimas – tai vieno ar kelių irkluotojų persikėlimas vandens paviršiumi, su vairininku ar be jo, savo raumenų jėgos pagalba, naudojantis valtimi ir irklais kaip paprastais antros eilės svertais, sėdint nugara valties judėjimo kryptimi. Irklavimo technika – tai irkluotojo judesių visuma irkluojant ir jų santykis su fizikiniais ir biofiziniais tų judesių dėsniais. Irklavime įprasta yrį skirstyti į keturias dalis: yrio pradžią, yrį, yrio pabaigą ir privažiavimą.                                                                            Yrio pradžia  Yrį irkluotojas pradeda iš padėties, privažiavus ir visu savo svoriu atsistojus ant pakojų, akimirka prieš atsispirdamas nuo pakojų, ištiestų rankų judesiu peties sąnaryje aukštyn dėdamas į vandenį statmenai paverstas irklų mentes. Yris Yris daromas šuoliu nuo pakojų, stumiantis kojomis kartu su liemens mostu taip, lyg irkluotojas norėtų nušokti kuo toliau nuo pakojų yrio pabaigoje. Yrį irkluotojas daro įsisprendęs tarp pakojų ir irklų rankenų. Jo svoris tolsta nuo pakojų, kol yrio pabaigoje visiškai perkeliamas ant sėdynėlės. Yrio pabaiga Išsitiesus kojoms, irkluotojas atitrūksta nuo pakojų ir akimirkai pasikabina rankomis ant irklų rankenų ir pakojų išilgai judėjimo krypties, tuo nusitempdamas valtį paskui save. Tuoj pat nuspaudžiamos žemyn irklų rankenos, o irklų mentės verčiamos į horizontalią padėtį. Privažiavimas Privažiuodamas irkluotojas vėl gražina savo svorį ant pakojų. Jau išimant irklus iš vandens, pakojų link pradeda judėti irkluotojo pečiai. Už kelių išeina irklo rankenos, pajuda sėdynė, lenkiamos kojos, prieš atsistojant ant pakojų paverčiamos į statmeną vandens atžvilgiu mentes. Rankos visą laiką kontroliuoja irklo rankenas taip, kad jos judėtų tolygiai ar tolygiai greitėjančiai, kad baigiantis privažiavimui, jos savo inercija padėtų irkluotojui atsistoti visu savo svoriu ant pakojų. Svorio išnaudojimas Svoris - tai jėga, kuria irkluotoją veikia Žemės trauka. Visada ji nukreipta vertikaliai žemyn. Privažiavimo metu irkluotojui atsistojus ant pakojų, jo padėtis nėra pusiausvyra. Irkluotojo svorio jėga verčia grįžti jį atgal ant sėdynėlės. Stūmimosi nuo pakojų kryptis yrio metu dalinai sutampa su svorio jėgos veikimo kryptimi. Optimaliai suderinus irkluotojo pastangas su jo svorio jėgos veikimu pasiekiamas didžiausias irkluotojo, o kartu ir valties greitis. Kvėpavimas Irkluojant svarbu kvėpuoti ritmiškai. Kvėpavimas turi būti suderintas su irklavime dalyvaujančių raumenų darbu. Dauguma irkluotojų įkvepia privažiavimo, o iškvepia - yrio metu. Yra rekomendacijų įkvėpti ir iškvėpti du kartus per yrį. Svarbu, kad būtų kvėpuojama pakankamai giliai ir būtų iškvepiama, susitraukiant didžiausiai irkluotojo raumenų masei. Kas toliau? Irkluoti nėra sudėtinga: privažiavimas, mentės dėjimu pradedamas šuolis nuo pakojų ir stabdymasis liemens mostu, nuspaudžiant irklo rankeną yrio pabaigoje, bei irklo vartymas – ir jau mokame irkluoti. Norite greičio, teks išmokti išnaudoti savo svorį – tai, kaip ir sūpynėse, reikia patirti ir pajausti. Norite laimėti lenktynėse – greičio nepakaks – reiks išmokti kvėpuoti. O toliau – kas daugiau, kas greičiau, kas vikriau, kas stipriau - išbandykite!                                                                                                                                                                                               Arūnas Šatas
Klaipėdos irklavimo meistrų klubas “Dangės yriai”
Klaipeda Masters Rowing Club
DANGĖS YRIAI
Tarptautinės     regatos
addlikebutton.net