Klaipėdos irklavimo meistrų klubas Apie mus
Irklavimo technikos pagrindai (irkluoti – tai paprasta) Irklavimo esmė FISA irklavimo taisyklėse nurodytas toks irklavimo apibrėžimas: Irklavimas –  tai stūmimas judančios valties, su vairininku ar be jo, vieno ar kelių irkluotojų raumenų jėgos pagalba, naudojantis irklais kaip paprastais antros eilės svertais, sėdint nugara valties judėjimo kryptimi. Irklavimo esmę sudaro trijų vienu metu judančių objektų sąveika (paties irkluotojo, judančios valties ir judančio vandens). Irkluotojas, irklais stumdamas vandenį, sukuria atremtį valties pakojuose, tuo susidarydamas sąlygas, stumiantis nuo jų, pačiam judėti erdvėje vandens atžvilgiu. Esminė irklavimo aplinkybė – irkluotojo masė 5 kartus viršija valties masę. Todėl irkluotojo judėjimo greitis vandens atžvilgiu yrio metu įgauna didesnę reikšmę, negu valties stūmimas. O irklavimo esmę būtų galima išreikšti ir tokiu apibrėžimu: Irklavimas – tai vieno ar kelių irkluotojų persikėlimas vandens paviršiumi, su vairininku ar be jo, savo raumenų jėgos pagalba, naudojantis valtimi ir irklais kaip paprastais antros eilės svertais, sėdint nugara valties judėjimo kryptimi. Irklavimo technika – tai irkluotojo judesių visuma irkluojant ir jų santykis su fizikiniais ir biofiziniais tų judesių dėsniais. Irklavime įprasta yrį skirstyti į keturias dalis: yrio pradžią, yrį, yrio pabaigą ir privažiavimą. Privažiavimas Privažiuodamas irkluotojas perkelia savo svorį valtyje nuo sėdynėlės ant pakojų, ištempia yryje dalyvaujančius raumenis ir paruošia irklus kitam yriui. Jau išimant irklų mentes iš vandens pakojų link pradeda judėti irkluotojo pečiai, už kelių išeina irklų rankenos, pajuda sėdynė, lenkiamos kojos, verčiamos statmenai vandens atžvilgiu irklų mentės. Irkluotojas turi judėti pakankamai greitai, kad baigdamas privažiavimą atsistotų visu savo svoriu ant pakojų.                                                                             Yrio pradžia  Privažiavimo pabaigoje irkluotojas įsirėmęs į pakojus ir ištempęs visus yryje dalyvaujančius raumenis,  akimirka anksčiau, nei pradės judėti nuo pakojų, rankų judesiu peties sąnaryje aukštyn paleidžia irklų mentes į vandenį. Privažiavimo pabaigoje irkluotojas, traukdamasis prie pakojų ir rankų judesiu peties sąnaryje į priekį-aukštyn paleisdamas irklų rankenas, kad irklų mentės kristų į vandenį, visu savo svoriu atsistoja ant pakojų ir pradeda yrį. Yris Krisdamas nuo pakojų sėdynėlės link, o irklams patekus į vandenį, įsisprendęs tarp pakojų ir irklų rankenų, irkluotojas stumiasi kojomis, stengdamasis pasiekti kuo didesnį sėdynėlės greitį ir nusileisti ant sėdynėlės kuo toliau nuo pakojų, o prieš išsitiesiant kojoms, stabdosi liemens mostu taip, kad pėdos neatitrūktų nuo pakojų. Yrio pabaiga Susistabdęs liemens mostu, irkluotojas akimirką išlieka rankomis pasikabinęs ant irklų rankenų. Traukdamas jas į save taip, kad švelniai nusileistų ant sėdynėlės, nuspaudžia irklų rankenas, verčia mentes į horizontalią padėtį ir betarpiškai pereina į privažiavimą.   Kvėpavimas Svorio išnaudojimas Svoris - tai jėga, kuria irkluotoją veikia Žemės trauka. Visada ji nukreipta vertikaliai žemyn. Privažiavimo metu irkluotojui atsistojus ant pakojų, jo padėtis nėra pusiausvyra. Irkluotojo svorio jėga verčia grįžti jį atgal ant sėdynėlės. Stūmimosi nuo pakojų kryptis yrio metu dalinai sutampa su svorio jėgos veikimo kryptimi. Optimaliai suderinus irkluotojo pastangas su jo svorio jėgos veikimu pasiekiamas didžiausias irkluotojo, o kartu ir valties greitis. Kvėpavimas Irkluojant svarbu kvėpuoti ritmiškai. Kvėpavimas turi būti suderintas su irklavime dalyvaujančių raumenų darbu. Dauguma irkluotojų įkvepia privažiavimo, o iškvepia - yrio metu. Yra rekomendacijų įkvėpti ir iškvėpti du kartus per yrį. Svarbu, kad būtų kvėpuojama pakankamai giliai ir būtų iškvepiama, susitraukiant didžiausiai irkluotojo raumenų masei. Kas toliau? Irkluoti nėra sudėtinga: privažiavimas, mentės dėjimu pradedamas šuolis nuo pakojų ir stabdymasis liemens mostu, nuspaudžiant irklo rankeną yrio pabaigoje, bei irklo vartymas – ir jau mokame irkluoti. Norite greičio, teks išmokti išnaudoti savo svorį – tai, kaip ir sūpynėse, reikia patirti ir pajausti. Norite laimėti lenktynėse – greičio nepakaks – reiks išmokti kvėpuoti. O toliau – kas daugiau, kas greičiau, kas vikriau, kas stipriau - išbandykite!                                                                                                                                                                                               Arūnas Šatas
Klaipėdos irklavimo meistrų klubas “Dangės yriai”
Klaipeda Masters Rowing Club
DANGĖS YRIAI
addlikebutton.net